Ochrana osobních údajů

Tímto uděluji Aleně Konečné, se sídlem Glinkova 17, Brno 623 00 (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa. 

Tyto údaje budou zpracovávány za účely zařazení do databáze, reklamními a marketingovými, tj. zejména
zasílání reklamních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a nabízení služeb.

Všechny tyto údaje budou Správcem zpracovávány pro účely přímého marketingu po dobu 5 let, nebo dokud tento souhlas neodvoláte. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky.


S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu mezopotamie@seznam.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Glinkova 17, Brno 623 00.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Udělením tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem si vědom/a, že užívání webu není vázáno na udělení tohoto souhlasu a že tento souhlas uděluji na základě své svobodné vůle.