top of page

Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ (dále "lektorka"):

Alena Konečná

IČO:  08237018
Sídlo: Žebětín 1214, Brno 641 00

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku
Nejsem plátce DPH.
E-mail: makethechangekurzy@gmail.com

 

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby lektorky, kterou je Alena Konečná, uzavřených s kupujícím (dále "klientem") prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 2. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi klientem a lektorkou řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

 3. Smluvní vztah, tedy nárok klienta na služby lektorky a povinnosti pro obě strany, vzniká potvrzením objednávky klienta lektorkou. Potvrzením objednávky se klient zavazuje k úhradě poplatku za službu.

 

Platební podmínky

 1. Kurzovné je splatné převodem na účet. Jiné způsoby platby lektorka neakceptuje.

 2. Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději týden před zahájením služby, nebylo-li na základě individuální domluvy stanoveno jinak. Neuhradí-li klient poplatek v tomto termínu, je jeho objednávka automaticky stornována a nárok na službu zaniká.

 

Storno podmínky individuálních lekcí

 1. Nebude-li lektor schopen službu dodat (např. z důvodu plné kapacity nebo jiných příčin), klient obdrží poplatek v plné výši. 

 2. Lekce, na které se klient nedostaví, nejsou nijak nahrazovány.

 3. V případě zrušení lekce klientem více než 24 hodin předem se lektorka s klientem domluví na náhradním termínu a storno poplatek se neplatí.

 4. V případě zrušení lekce méně než 24 hodiny předem se lekce hradí v plné výši, jakoby normálně proběhla.

Storno podmínky skupinových kurzů

 1. Nebude-li lektor schopen službu dodat (např. z důvodu plné kapacity nebo jiných příčin), klient obdrží poplatek v plné výši. 

 2. Lekce, na které se klient nedostaví, nejsou nijak nahrazovány, ani za ně není vracen poplatek.

bottom of page